Unelmien Helsinki

Helsinki, tuo itämeren tytär.
Jokaisella meistä on omat mielipiteemme siitä millainen Helsingin pitäisi olla. Jotkut tykkää viheralueista, jotkut puolestaan kaupunkimaisesta rakentamisesta.  Kumpikaan näistä ei kuiteskaan sulje pois toisiaan. Helsinki voi olla samaan aikaan sekä viheralueita täynnä oleva kaupunki kuin korkeaa ja tiivistä rakennuskantaa omaava suurkaupunki. Tiiviiseen kaupunkirakentamiseen kuuluu myös näyttävä rakentaminen eli ns wow-arkitehtuuri sekä tietenkin kyky omaksua rakentaminen uusilla materiaaleilla.

Helsingissäni on myös hyvät joukkoliikenneyhteydet kaikkiin ilmansuuntiin, idästä länteen, keskustasta pohjoiseen ja tietenkin lännestä keskustaan.   Unelmieni Helsingissä viihtyy asukkaitten lisäksi myöskin turistit.

Unelmieni Helsingissä on kansainvälinen ilmapiiri talouden osalta. Kansainvälisiä brändejä houkutellaan tulemaan suomeen ja samaan aikaan kotimaisia brändejä tuodaan esille turisteille.

Unelmieni Helsingissä otetaan kaikki hyöty turistmista. Ruotsissa turismi tuo valtiolle vuosittain 2,79% Bkt:sta eli noin 6 miljardia euroa, suomessa vastaava luku on noin 2,5% bkt:sta eli noin 2-4 miljardia(kaikki riippuu siitä miten se lasketaan ja mikä lasketaan turismiksi. Ruotsin osalta on laskettu vain ulkomainen turismi, suomen osalta ei ole eritelty mikä on ulkomaisten osuus turismin tuomasta rahavirrasta)

Helsingissäni myös jokaisella on oikeus saada itselleen tutkinto joko ammattikoulussa, lukiossa, tai yliopistossa/korkeakoulussa(eikä tietenkään suljeta pois oppisopimuskoulutusta)